Family

משפחות

WANNA BE

צילום‭ ‬משפחה‭ ‬עם‭ ‬הצלם‭ ‬הנכון‭,‬יכול‭ ‬להיות‭ ‬בילוי‭ ‬משפחתי‭ ‬וחוויה‭ ‬מרגשת‭.‬
כולנו‭ ‬הולכים‭ ‬ומתגברים‭,‬ הילדים‭ ‬קמים‭ ‬ועוזבים‭ ‬את‭ ‬הקן‭,‬ הזכרונות‭ ‬תמיד‭ ‬ישארו‭ ‬בליבנו‭…‬אבל‭ ‬זה‭ ‬אף‭ ‬פעם‭ ‬לא‭ ‬מספיק‭!‬
קורה‭ ‬לכם‭ ‬כשאתם‭ ‬פתאום‭ ‬חשים‭ ‬געגוע‭ ‬לתקופות‭ ‬שונות‭?‬
קורה‭ ‬לכם‭ ‬שאתם‭ ‬מרגישים‭ ‬שאתם‭ ‬רוצים‭ ‬לגעת‭ ‬בזכרונות‭.. ‬ממש‭ ‬לראות‭ ‬אותם‭?‬
בשביל‭ ‬זה‭ ‬אני‭ ‬כאן‭, ‬לתעד‭ ‬ולנצור‭ ‬את‭ ‬הזכרונות‭ ‬שלכם‭.‬
‮"‬זמן‭ ‬שעובר‭ ‬לא‭ ‬חוזר‮"‬‭!‬